All donations

Kenys starta eget.jpg (3)
  • pmu.png (3)
  • Health & Care
  • Targetaid Charity Category Equality 352X352 144 Tp
  • Human Rights
Pingstmissionens Utvecklingssamarbete

Kvinnor i fronten för fred. Ge ett "starta eget"-bidrag för 300 kr.

I norra Kenya lever de boskapsskötande folkgrupperna Turkana och Pokot. Bristen på vatten och föda är tidvis stor och många lever under svåra förhållanden. Kampen för överlevnad har resulterat i en väpnad konflikt om boskapen. ”Majoriteten av oss är änkor eller har förlorat våra söner till den här konflikten”, säger Mama Rahab. Hon är medlem i en fredsbyggande kommitté, som organiseras av PMU:s partner i fält, i ett försök att öka dialogen och förståelsen mellan de två stammarna och dämpa konflikten som slår hårdast mot kvinnorna och barnen. Vägen ur striderna ligger bland annat i ett intensivt fredsbyggande arbete och i att hitta alternativa försörjningsmöjligheter för att minska konkurrensen om boskapen.Mama Rahab är optimistisk inför framtiden. ”Länge var det bara männen som var med på mötena och om en kvinna kom fick hon inte lov att tala öppet eller ha en åsikt.” Men i det här projektet känner Mama Rahab att kvinnorna är med i fronten för det fredsbyggande arbetet. ”Vi som kvinnor har en roll att spela för att få slut på konflikten och vi tackar Gud att vi uppskattas för vår medverkan.” För 300 kr ger du ett "starta-eget-bidrag" till en mamma. Istället för att männen och sönerna går ut i strid och stjäl boskap för att familjen ska överleva, kan nu mamman försörja familjen.
500 SEK1%
30 000 SEK
Nicholas Richards
200 SEK
1565 days ago
Mirjam Johansson
300 SEK
1625 days ago