Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
run-1321278.jpg (3)
  • LOGO_GAPF_RGB_LG_kvadrat.jpg (4)
  • Children
  • Education
  • Human Rights
Riksorganisationen GAPF

Sommarläger för överlevare av hedersvåld och förtryck

Att leva som ung i en hederskontext betyder en begränsning i att leva sitt eget liv och göra sina egna val. Det kan exempelvis betyda att man: eskorteras till och från skolan av en manlig släkting eller tvingas kontrollera kvinnliga släktingar, får sin mobiltelefon kollad av en familjemedlem efter skolan, inte får klä sig som man vill, inte får umgås med vem man vill, eller med någon alls efter skoltid, inte får ha pojkvän/flickvän, tvingas gifta sig med en kusin eller någon annan som släkten har valt, som HBTQ-person inte vågar bejaka sin sexualitet. GAPF vill anordna ett sommarläger för personer, 15-23 år, som har tagit sig ifrån en destruktiv hemmiljö med hedersvåldsinslag. Vi erbjuder en chans att andas ut och vara sig själv för en stund. Kanske blir det starten till ett liv där det är de egna valen som styr, snarare än familjens normer och värderingar. Vi hoppas att kunna skapa nätverk och vänskap mellan människor som har en liknande historia, då vi vet att det är isolationen som gör att unga väljer att gå tillbaka till familjer som förtrycker och misshandlar. Genom att skänka till vår sommarläger-insamling bidrar du till att ungdomar får möjlighet att stärka sin självkänsla och kanske till och med påbörja sin resa mot ett friare liv. För 25 000 kr har vi möjlighet att anordna ett läger för 5 personer under 2018.
16 410 SEK65%
25 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/riksorganisationen-gapf/riksorganisationen-gapf/sommarlaeger-foer-oeverlevare-av-hedersvaald-och-foertryck/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/riksorganisationen-gapf/riksorganisationen-gapf/sommarlaeger-foer-oeverlevare-av-hedersvaald-och-foertryck/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Donate as a gift button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/riksorganisationen-gapf/riksorganisationen-gapf/sommarlaeger-foer-oeverlevare-av-hedersvaald-och-foertryck/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/riksorganisationen-gapf/riksorganisationen-gapf/sommarlaeger-foer-oeverlevare-av-hedersvaald-och-foertryck/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/riksorganisationen-gapf/riksorganisationen-gapf/sommarlaeger-foer-oeverlevare-av-hedersvaald-och-foertryck/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/riksorganisationen-gapf/riksorganisationen-gapf/sommarlaeger-foer-oeverlevare-av-hedersvaald-och-foertryck/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or