English

Om oss

Sepsisfonden
IMG_8594.JPG (3)

Sepsis - den okända folksjukdomen

Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen. Närmre 40 000 människor drabbas av sepsis varje år i Sverige. Av dem dör ca 20%.

Sepsisfonden startade 2015 med två huvudsyften; att öka kännedomen kring sepsis hos allmänheten, inom vården och bland beslutsfattare samt att samla in och fördela pengar till olika forskningsprojekt, som aktivt kan bidra till bättre diagnostik och behandling av sepsis.

I maj 2017 antog WHO en sepsis-resolution som lyfter sepsis till ett världshälsoproblem. I denna resolution slog WHO bland annat fast att en av nycklarna till att minska antalet fall av sepsis i världen är att just öka kännedomen kring detta sjukdomstillstånd.

Genom att sprida kunskap om sepsis och dess symptom, har vi i Sepsisfonden redan bidragit till en ökad kännedom i Sverige. 2015, före vi startade fonden, låg kännedomen runt sepsis på låga 21%. 2017 var kännedomen uppe på 30% och 2019 visste 43% av svenska folket till vad sepsis är, visar undersökningar som Sepsisfonden gjort tillsammans med YouGov. Detta ser vi som ett bevis på att vårt arbete har haft effekt. Men vi nöjer oss inte här, under våren 2020 kommer vi att lansera en nationell kännedomskampanj för att ytterligare öka kunskapsnivån hos allmänheten runt sepsis. Vårt mål är att före 2020 års utgång ha nått en 80% kännedom i Sverige, kring sepsis.

Lär dig känna igen sepsis, det kan rädda ditt eller någon annans människas liv.
Vår film "Vad är sepsis? reder ut begreppet!

Läs mer om sepsis och Sepsisfonden på vår webbplats sepsisfonden.se.