Om oss

Unga Kvinnors Värn
ukv-unga-kvinnors-varn-om-oss.jpg

För ett självständigt liv fritt från våld.

Unga kvinnors värn (UKV) driver ett HVB-hem för unga våldsutsatta kvinnor med ett stort stödbehov. Här arbetar erfarna kuratorer, terapeuter, pedagoger och andra för att ge traumatiserade unga kvinnor både skydd och stöd i en process som syftar till ett självständigt liv utan våld.

UKV erbjuder varje enskild kvinna två kvalificerade kontaktpersoner. Hos oss har dessa en avgörande roll i behandlingen av kvinnorna som kan ha blivit utsatta för hedersrelaterat våld, partnervåld, människohandel/prostitution eller har psykosociala svårigheter.