Help us promote this cause!

We can all help to spread this cause to more potential donors and participants. Use the digital tools below and help us increase visibility, reach a wider audience and maximize impact. Your cooperation can make a big difference!
Share on social media

One click + a small message makes your activity go viral in your social media channels. This gives it the visibility it deserves. Make sure you are active and respond to people’s comments. 

Share link to your activity everywhere
  • Instagram
  • Tiktok Logo
  • Snapchat Icon
  • Youtube Icon
  • Slack Icon

Sharing your activity on Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube, WhatsApp and other social media apps is a known good practice to reach success:

Use the short URL to your Target Aid page in your social media bio and posts.

Go ahead and create your image or video post using the activity’s main image. Don't forget to promote your activity by guiding the followers to the link.

Download image
Promote through email

Give visibility to your activity through an email towards the targeted audience of potential supporters.

Integrate widget on a webpage

More visibility can be achieved by integrating this customized widget on a web page. This drives more visits to your activity.

Standard widget
Ended project
bebis_ambulans.jpg (3)
  • Facebook_yp_logo_brown.jpg (3)
  • Health & Care
Yennenga Progress

Behov av en ambulans-motorcykel till Dr Denis Mukwege Center i Burkina Faso

Att ta sig från hemmet till en klinik för att få kvalificerad hjälp på ett billigt och säkert sätt är en stor utmaning på den Afrikanska landsbygden. Många kvinnor dör för att man inte kommer fram i tid. I samarbete med organisationen Eezer lanserar vi nu på Dr Denis Mukwege Center en ambulansmotorcykel med bekväm vagn. Konceptet bygger på idéen att använda material och teknik som finns tillgängligt lokalt. Yennenga Progress lokala svetsverkstad kan därför tillverka den vagn vi behöver till Dr Denis Mukwege Center, men också till andra kliniker runt om i landet, som står inför liknande utmaningar. Vi behöver nu stöd för att kunna köpa in den motorcykel som behövs, materialet till en draganordning för vagnen. Vi ansöker härmed om 40 000 SEK för detta. ”Sjukhusen är av begränsad nytta om kvinnorna inte kan nå fram till dem, om det inte finns ambulanser eller vägar för ambulanserna att köra på.” Hans Rosling, Factfullness Minskandet av mödradödlighet är ett av FN:s ambitiösaste utvecklingsmål. Rotorsakerna är mångfaceterade och transporten mellan hem och klinik är en tydligt identifierad flaskhals. Läs mer på: www.eezer.org Fokus hälsa Dr Denis Mukwege Center i Nakamtenga, skapas enligt den modell Dr Denis Mukwege arbetat fram utifrån sina erfarenheter vid Panzisjukhuset i östra DR Kongo och hans vision om förbättrad kvinnohälsa – och därmed bättre familjehälsa. Dr Denis Mukwege fick 2018 Nobels fredspris för sitt arbete och har sedan 2006 varit mentor till Yennenga Progress generalsekreterare Stina Berge, i skapandet av Yennenga Progress. Under framarbetandet av den kompletta kliniken, börjar vi med en vårdcentral med fokus på barn- och mödravård, för att sedan bygga vidare för ett holistiskt ”ONE STOP CENTER” som inkluderar både medicinsk vård, psykologisk vård och juridiskt stöd. Hälsoområdet Denna verksamhet är ny och i en uppstartningsfas. Öppenvård-verksamheten (jmf vårdcentral) har varit igång i tre år. Yennenga Progress har ett samarbetsavtal med en privat klinik i huvudstaden Ouagadougou, vi har en kvinnlig läkare som är verksamhetsansvarig samt 1 heltidsanställd sjuksköterska och tre deltidsanställda. Vi har avtal med läkare som är specialister inom olika discipliner som står till vårt förfogande, och regelbundet finns på centret. Under 2018 byggdes tandläkarklinik och förlossningsavdelning som kommer att tas i bruk från och med hösten 2019. Orsaken till fördröjningen är en långdragen administrativ process för tillstånd att bedriva medicinsk verksamhet samt att engagera kompetent personal inom hälsoområdet. Verksamheten inom hälsoområdet har hittills förutom de uppgifter som nämnts ovan också varit att genomföra utbildningar och informationsträffar för lokalbefolkningen i basala frågor om hygien, barnavård, havandeskap, sexuell- och reproduktiv hälsa samt ungdomsmottagning. Yennenga Progress har nu ett samarbetsavtal med ”Tandläkare Utan Gränser”, som från och med november i år kommer att bygga upp vår lokala klinik, fortbilda lokal personal samt genomföra förebyggande tandvård och basal tandvård i byn, två veckor på hösten och två veckor på våren, med ett team tandläkare från Sverige. Allt sjuk- och hälsovårdsarbete sker i direkt samarbete med det kommunala och statliga sjukvårdssystemet. Om oss Yennenga Progress är ett kompetensnätverk för ett hållbart samhälle. Yennenga Progress koncept ”The Good Village”, är ett initiativ för att, genom samarbeten mellan lokalt entreprenörskap och medvetna företag och personer, skapa hållbara samhällen i länder som ännu inte har fungerande välfärdssystem. Det började 2001 med en förskola i byn Nakamtenga i Burkina Faso, där det nu växer fram ett helt samhälle med alla de komponenter som behövs för att befolkningen ska kunna täcka sina basbehov och ta nästa steg för utveckling – vilket senare visade sig vara den modell FN förespråkar för hållbar utveckling i och med de Globala Målen som presenterades 2015. Vi är oerhört stolta att bykvinnorna i ett av världens fattigaste länder gjorde den analysen mer än 10 år före FN. Genom vårt globala nätverk av kompetenser och resurser bidrar vi till fortsatt tillväxt, med fokus på utbildning, hälsa och infrastruktur utifrån lokala initiativ. Yennenga Progress syfte är att bekämpa fattigdom och skapa ett demokratiskt samhälle. För att uppnå det behöver vi först säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter: Utbildning, hälsa och infrastruktur. Då krävs en samhällsstruktur som kan organisera arbetet men också förtroende för denna samhällsstruktur och dess beslutsfattare. The Good Village är en modell för att lyckas med detta. Vi delar upp vårt arbete i tre områden: Utbildning: Öppen förskola, förskola, grundskola, högre utbildning, yrkesutbildning, forskning, folkhögskola, bibliotek, it-sal och föreningsliv. Hälsa: Preventiv hälsa, informationsarbete, medicinsk vård, reproduktiv hälsa, psykisk hälsa och juridiskt stöd Infrastruktur/entreprenörskap: vatten och sanitet, energi, klimatanpassning, matsäkerhet, kommunikation, trygga hem och byggnader, företagande. Dessa tre områden behöver utvecklas samtidigt och i samverkan, för att ge maximal nytta och fungera långsiktigt. Allt måste ske i en kedja där vi samarbetar med civilsamhället, myndigheter och näringslivet samt att arbetet inte får konkurrera eller stjälpa statens försök att bygga upp strukturer inom dessa områden. Vi driver dessutom lokala företag där allt överskott går till att finansiera den lokala välfärden. Vi arbetar konstant med vidareutveckling och fortbildning i våra verksamheter. Vi testar praktiskt olika samhällslösningar och tar fram modeller och verktyg för samtliga verksamheter. Byn blir därmed showroom och best practise vad gäller att inspirera andra byar, kommuner och organisationer. Vi arbetar på att ta fram ett utbildningspaket och en e-learning plattform för att andra ska kunna ta del av vår modell. Kontaktperson: Stina Berge, Generalsekreterare Telefonnummer: +46 735 17 62 00 Mailadress: stina@yennengaprogress.se
200 SEK0%
40 000 SEK
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/yennenga-progress/yennenga-progress/behov-av-en-ambulans-motorcykel-till-dr-denis-mukwege-center-i-burkina-faso/widget?compact=False&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Compact widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/yennenga-progress/yennenga-progress/behov-av-en-ambulans-motorcykel-till-dr-denis-mukwege-center-i-burkina-faso/widget?compact=True&supportProfileKey=" data-width="0" data-height="0" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
1) Upload this image to your website
2) Add this link to the uploaded image at your website
Donate button widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose private donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose company donation widget
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Choose custom donation widget
Enter your amount:
<div id="targetaid-widget-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-widget-script-null" data-widget-container-id="targetaid-widget-container-null" data-url="undefined" data-width="0" data-height="0" src="undefined"></script>
Use QR-code for own promotional content

Let your own creativity loose and create your own promotional material including the QR-code linking to your Target Aid page.

Read more!
Support!
Support Us!
Poster

Display an attractive poster (PNG, A4) in some physical room where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach the your Target Aid using their smartphones.

Flyers

Print flyers (PNG, A6) to distribute in physical spaces and events where potential supporters pass by. The integrated QR code allows people to reach your Target Aid using their smartphones.

Banners

More visibility can be achieved by integrating these web banners on your web page and linking them to your Target Aid page. This drives more visits and potentially more donations. Format on the banners are: PNG, 728x90, 336x280, 300x250, 300x600.

banner-300x600
Banner 1.300x600
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="600" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/yennenga-progress/yennenga-progress/behov-av-en-ambulans-motorcykel-till-dr-denis-mukwege-center-i-burkina-faso/banner?shape=vertical" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-336x280
Banner 2.336x280
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="336" data-height="280" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/yennenga-progress/yennenga-progress/behov-av-en-ambulans-motorcykel-till-dr-denis-mukwege-center-i-burkina-faso/banner?shape=bigger-square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-300x250
Banner 3.300x250
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="300" data-height="250" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/yennenga-progress/yennenga-progress/behov-av-en-ambulans-motorcykel-till-dr-denis-mukwege-center-i-burkina-faso/banner?shape=square" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or
banner-728x90
Banner 4.728x90
<div id="targetaid-banner-container-null" style="display:inline-block;"></div> <script type="text/javascript" id="targetaid-banner-script-null" data-widget-container-id="targetaid-banner-container-null" data-width="728" data-height="90" data-url="https://www.targetaid.com/ngo/yennenga-progress/yennenga-progress/behov-av-en-ambulans-motorcykel-till-dr-denis-mukwege-center-i-burkina-faso/banner?shape=horizontal" src="https://www.targetaid.com/scripts/widget.js"></script>
Or