Vårt samhällsengagemang

ICA Maxi Gnista
targetaid_ica-maxi-gnista-uppsala_vart-engagemang.jpg (1)

Motto:

 • Var med och må bra! Vi vill bidra till delaktighet och välmående. Långsiktig och hållbar samarbetspartner med fokus på hälsa och jämställdhet.

Tidsram:

 • Vi tillämpar årsvis hantering utav samarbeten, men gärna under ännu längre perioder. Vid sponsring inför enstaka event ska ansökan inkomma senast 2 månader i förväg.

Motprestation:

 • Ömsesidigt utbyte av värden
 • Öka marknadens kännedom om Maxi Gnista
 • Ge kommersiella fördelar i form av ökat kundunderlag
 • Göra Maxi Gnista till en mer attraktiv arbetsgivare
 • Internt öka stolthet och engagemang.
 • Om det inte finns krav på motprestation i avtalet mellan parterna är det inte fråga om sponsring, utan om en donation

Kriterier vid sponsring:

 • Vi fokuserar på barn och ungdomar samt de mest utsatta i samhället vid val av samarbetspartner.
 • Vi sponsrar de aktiviteter som stöttar vårt lokala samhälle, det vill säga det geografiska område där Maxi Gnistas kunder verkar och bor.
 • Inom barnverksamheten ska alla vara välkomna och toppning får ej förekomma. Alla som tränar får delta i tävlingar/matcher oavsett vilken nivå man tillhör
 • Det ska vara hög kvalitet i genomförandet, ha en god struktur, inge trygghet och utgå från ett hållbart miljötänkande. ICA Maxi Gnista sponsring planeras i god tid innan genomförandet
 • Våra huvudområden är hälsa, mat, träning och allas lika värde
 • Verksamheten ska göra skillnad för människors hälsa och välbefinnande
 • Innan påbörjat samarbete ska ett avtal skrivas mellan parter

Kommunikation sponsring:

 • I butik och vår butikshemsida finns det information om vilka som är våra samarbetspartner. Vi lyfter gärna våra samarbetspartners i sociala medier.
 • Events som sker i samarbete med våra partners ska synliggöras i både våra och vår partners marknadskanaler.

Our stories