Isaac And The Soul Company ❤️ OperationAid

Isaac and The Soul Company
TSC Tradgarn GiG - 037 1600x900_DD.jpg

OperationAid är en icke-vinstdrivande organisation (NGO) som syftar till att hjälpa ukrainska flyktingar på gräsrotsnivå. De fokuserar på transporter till och omlokalisering i Sverige, assistans vid gränsövergångar för personer som fastnat i köer, samt snabb insatsavlastning både i Polen i Ukraina.

Vi vill verkligen stöda dem och deras arbete med att hjälpa människor nere vid gränsen Polen – Ukraina. Vi kommer därför att auktionera ut en julfest med tillhörande teknik, den 7 december.

Pengarna kommer oavkortat att gå till bussar som hjälper människor att ta sig till – och också från Sverige. För när kriget är över, så behöver alla som har kommit hit, ta sig tillbaka till Ukraina. De här bussarna ska hjälpa dem.

En full buss går loss på ungefär 50 000 kronor. En halv miljon kronor, skulle fylla 10 bussar med människor som kan få komma tillbaka till sina hem.

Var med och stöd detta behjärtansvärda ändamål på targetaid.com!

Our stories