Livf_tradg_bakgr_blom--.jpg (3)

Livfulla Trädgårdar

Livfulla trädgårdar arbetar för att öka den biologiska mångfalden i Sveriges trädgårdar, främst genom online-försäljning av blomrabatter fulla av nektar och pollen. En prunkande trädgård med fler växtarter ger fler insekter. Fler insekter lockar fåglar och andra djur till trädgården. På detta vis främjas den biologiska mångfalden och trädgården blir åter en naturlig del av ekosystemet.
STOCKHOLM
Totally raised 
0 SEK
By campaigns 
0 SEK
Donations 
0

Supported causes

Supported causes

Cause distribution

Cause distribution

Latest updates

Milestone achieved!

A cause we support has reached a milestone
Hjälp 30 kvinnor att starta företag!

Milestone achieved!

A cause we support has reached a milestone
Hjälp 30 kvinnor att starta företag!

Milestone achieved!

A cause we support has reached a milestone
Hjälp 30 kvinnor att starta företag!
Animals
Public Safety
Arts & Culture
Sport & Recreation
Children
Disability
Education
Targetaid Charity Category Lgbtqi Plus 352X352 144 Tp
Health & Care
Homelessness
Human Rights
Humanitarian Aid
Integration
Environment
Science
Sexual Violence
Water
Targetaid Charity Category Equality 352X352 144 Tp

Projects we support