Om oss

Livfulla Trädgårdar
Targetaid Livfulla Trädgårdar 1220X960 Tp

Livfulla trädgårdar arbetar för att öka den biologiska mångfalden i Sveriges trädgårdar, främst genom online-försäljning av blomrabatter fulla av nektar och pollen. En prunkande trädgård med fler växtarter ger fler insekter. Fler insekter lockar fåglar och andra djur till trädgården. På detta vis främjas den biologiska mångfalden och trädgården blir åter en naturlig del av ekosystemet.