Gabrielas engagemang är beundransvärd

Ankarstiftelsen
the_shoes_of_15_year_old_colombian_girl_playing_soccer_f6847526-a3bb-4578-8e68-f10195cae55a.png (1)

Gabriela är en 15-årig ung tjej som tidigare var introvert och hade svårt att samarbeta med sina kamrater. Hon hade också svårt att acceptera sig själv och hade inte alltid bästa uppträdande under träningarna. Hon var ofta sen till både träningar och matcher. Idag kan vi se att Gabriela har utvecklat sina sociala färdigheter. Hon har lättare att skapa relationer, är aktiv och deltagande under de psykosociala workshoparna och har utvecklat positivt ledarskap genom att motivera sina kamrater på bästa sätt. Dessutom gillar hon att hjälpa till med att stötta andra barn och ungdomar inom idrotten. Vårt team har haft en stor inverkan på hennes familj och Gabriela genom de interventioner som fokuserat på att utveckla varje deltagares potential genom idrottsmiljön.

Gabriela har verkligen visat en fantastisk personlig tillväxt och vi är otroligt stolta över henne. Hon har övervunnit hinder och utvecklat nya färdigheter som kommer att vara värdefulla inte bara inom fotbollen, utan även i hennes fortsatta liv. Hennes engagemang och vilja att förbättra sig själv är beundransvärd.

Vi är övertygade om att Gabriela har en lysande framtid framför sig. Med fortsatt stöd från Gröna Sidan och vårt dedikerade team kommer hon att fortsätta att blomstra och nå nya höjder.

Our stories