Från utmaningar till framgång

Ankarstiftelsen
10.Foto 1 talleres grupales Limonar.jpeg

När Weimar, en 7-åring, började hos oss visade han aggressiva beteenden och hade svårigheter att kommunicera med sina kamrater och tränare. Han hade svårt att anpassa sig till normer och visade låg tolerans för frustration. Men genom sitt engagemang i både idrott och psykosociala aktiviteter har Weimar genomgått en fantastisk förvandling.

Under sin tid hos oss har Weimar visat framsteg i att anpassa sig till sin grupp och engagera sig i idrottspraktiken. Detta beror på det stöd han har fått både från våra psykosociala program och sitt stödjande familjenätverk. Idag är han en positiv ledare för sin grupp och samhället. Han visar egenskaper som samarbete, punktlighet, respekt, en känsla av tillhörighet till stiftelsen och en förmåga att anpassa sig och ta sig an nya utmaningar.

Vi är så glada över Weimars framsteg och den personliga utveckling han har uppnått. Han är ett levande bevis på att våra fotbollsskolor och det omfattande stöd vi erbjuder kan göra en verklig skillnad i barns liv. Med ditt stöd kan vi fortsätta ge barn som Weimar möjlighet att växa, blomstra och uppnå sin fulla potential.

Our stories