Fredsarbete för krigsdrabbade Sudan

Kristna Fredsrörelsen
ONAD Demo Juba april 2023.jpg

Över en miljon sudaneser har flytt sviterna av den våldsamma konflikten som utbröt i landets huvudstad Khartoum i mitten av april. Kristna Fredsrörelsen stödjer fredsinitiativ genom sin sydsudanesiska partnerorganisation ONAD, som bistår med såväl humanitära som fredsskapande insatser.

Huvuddelen av de människor som befinner sig på flykt är nu internflyktingar. Av de som tar sig utanför landets gränser är det cirka 1500 personer om dagen som anländer till Sydsudan. Vi har pratat med Moses Monday John, chef för ONAD:

- Vi har bistått flyktingarna med traumastöd, möjlighet till återhämtning och inte minst vägledning i syfte att skapa en fredlig attityd hos dem. Vi behöver rusta dem för att ingå i fredssamtal och efterfrågar möjligheter att erbjuda dem utbildning i konflikthantering och självorganisering.

Moses Monday John ONAD, Foto Kristna Fredsrörelse.JPG
Moses Monday John, chef för ONAD i SydsudanFoto: Kristna Fredsrörelsen

Ickevåldsaktioner och påverkansarbete för inkluderande fred i grannlandet

ONADS medlemmar har också visat sin solidaritet för Sudans folk genom plakat, ljusmanifestationer och tal utanför Sudans ambassad. Kontakt upprättades med systerorganisationen i Sudan: SONAD, för att informera sig om vilket stöd som behövdes.

– Eftersom kriget mellan Ryssland och Ukraina fortsätter utan några tecken på en lösning, finns det en stor risk för att situationen i Sudan kan manipuleras på ett eller annat sätt av stormakterna. Detta gäller inte minst Ryssland. Vi måste komma ihåg att konflikterna i Sudan är ett försök att kapa resultatet av en folklig resning och kraven på fredlig demokratisk maktövergång till ett civilt styre efter att det sudanesiska folket avsatte president Beshir i april 2019. Därför måste alla framtida förhandlingar för att lösa konflikten inkludera det sudanesiska folket och inte bara militären. Politiken och det civila samhället måste inkluderas, inte minst kvinnor och unga.

Och han fortsätter:

- Mer oro i vår del av världen leder till ökade flyktingströmmar här och hos er, i Europa. Så det är sammanlänkat – det som händer hos er påverkar oss och tvärtom, det är tydligt att vi måste adressera de sambanden.

Konflikterna i Sydsudan efter självständigheten från Sudan

Valurna Sydsudan 2011 Foto; UN Photo.jpg
Sydsudan bröt sig ur Sudan 2011, efter en allmän folkomröstning.Foto: UN Photo

2011 bröt sig Sydsudan ur Sudan, i och med de fria val som hölls i landets södra del. Två år senare ledde konflikter inom den sydsudanesiska befrielserörelsen till inbördeskrig i den nya statsbildningen. Två fredsavtal har slutits sedan dess. Konflikterna inom landet har etniska förtecken, tydligt kopplade till landrättigheter och sådana tillgångar som boskap, vilket underblåses av de många vapen som finns bland befolkningen, som en följd av de väpnade konflikterna.

- När vi kämpade för nationell självständighet var vi enade och trodde att allt skulle lösa sig när vi nått vårt mål. Men när vi fick rätt till vårt eget land och i fredstid krävde våra rättigheter, då vände sig makthavarna istället emot oss. Läxan vi lärt oss är att självständighet inte räcker: rättvisa måste skapas – och för det behöver våra unga leva och arbeta. Inte dö i krig.