Guatemala: Achí-kvinnor drev fram fällande domar

Kristna Fredsrörelsen
Rabinal 3.jpg

Marci Hernández Martínez var fredsobservatör i Guatemala 2014. Då fick hon bevittna hur en grupp med Achí-kvinnor reste sig för att vittna om de sexuella övergrepp som de blev utsatta för på 80-talet, under den väpnade konflikten. Åtta år senare dömdes förövarna i domstol. Marci återberättar om kvinnornas resa till upprättelse.

Året är 2014. Jag är på advokatkontoret Bufete Jurídico de Rabinal, som Kristna Fredsrörelsen medföljer i Guatemala. Funktionärer från åklagarmyndigheten samlar in vittnesmål av kvinnor från urfolket Achí. Kvinnorna överlevde sexuellt våld under de värsta åren i Guatemalas väpnade konflikt. Det finns ett ordspråk på spanska som lyder ungefär ”att minnas är att återuppleva”. Där, på advokatbyrån ser jag att smärtan finns kvar i kvinnornas kroppar. Tystnad är ofta ett resultat av fruktan och den offentliga skam som vittnesmålet medför. Detta gäller överallt – våldtäkt stigmatiserar offren.

Men Achí-kvinnorna vågade. På vägen mötte de rasism och diskriminering. 2019 lade en domare ned åtalet, bland annat hette det att kvinnornas vittnesmål från 2014 borde tagits upp i åklagarmyndighetens kontor istället för på advokatbyrån. Det var förödande för kvinnorna som vid återkomsten till sina samhällen blev tråkade av grannar och förövares släktingar.

Rabinal 2 ny.png
"Rättvisa för Achi-kvinnorna" banderoll som användes vid rättegångarnaFoto: Nathaly Mejía, Kristna Fredsrörelsen 2022

Fällande domar ett första steg mott rättvisa

En ny domare återupptog åtalet i januari 2020 och den 24 januari 2022 fälldes några av förövarna av en nationell domstol i Guatemala. Dessutom måste staten be ursäkt för brotten i en offentlig handling och betala ut pengar till offren. Säkerhetsstyrkorna ska tränas i förebyggande av genusbaserat våld med fokus på sexuellt våld.

De överlevandes historia ska inkluderas i läroplanen. Allt i linje med vad Kristna Fredsrörelsens medföljda Paulina Ixtapá sa vid en intervju med Impunity Watch:

– Det kommer en dag då vi inte längre är här, men våra barnbarn som växer upp nu kommer, liksom andra i Guatemala och över hela världen, att veta vad det var som hände i Rabinal åren 1981, 1982, 1983 och 1984.