jovitech_bakgrund.jpg (3)

Jovitech Invest AB

Jovitech skall äga och förvalta aktier, andelar, värdepapper och fastigheter, samt bedriva handel med bilar. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet i huvudsak rörande företags organisation, affärsverksamhet och styrelsearbete.
ASKIM

Supported causes

Supported causes

Cause distribution

Cause distribution

Latest updates

We support!

A cause of importance to us
Support Russian democrats!

Onboarding

We are happy to now be live on Target Aid

Engage for impact!

Let's work together to make an impact
Animals
Public Safety
Arts & Culture
Sport & Recreation
Children
Disability
Education
Targetaid Charity Category Lgbtqi Plus 352X352 144 Tp
Health & Care
Homelessness
Human Rights
Humanitarian Aid
Integration
Environment
Science
Sexual Violence
Water
Targetaid Charity Category Equality 352X352 144 Tp

Projects we support

Our impact map

  • Projects

Filters

  • Projects
UN Goals
Charity themes
Sports