English
bild paneler_besk.jpg (1)

Sustainable Approach

På Sustainable Approach tror vi att en hållbar affärsmodell stärker konkurrenskraften, ökar engagemanget och sparar pengar. Vi hjälper våra kunder att bygga en lönsam verksamhet med så liten negativ inverkan på miljön och samhället som möjligt. Vårt bidrag till en positiv utveckling av samhället sker på på tre olika sätt:Genom vårt fokus på långsiktigt hållbara och värdeskapande lösningar i de konsultuppdrag vi utför åt våra kunder,genom de investeringar vi gör i miljövänlig teknologi, fram
Stockholm

Supported causes

Supported causes

Cause distribution

Cause distribution

Latest updates

Onboarding

We are happy to now be live on Target Aid

Engage for impact!

Let's work together to make an impact

Stay tuned!

More news to come in the coming weeks
Animals
Public Safety
Arts & Culture
Sport & Recreation
Children
Disability
Education
Targetaid Charity Category Lgbtqi Plus 352X352 144 Tp
Health & Care
Homelessness
Human Rights
Humanitarian Aid
Integration
Environment
Science
Sexual Violence
Water
Targetaid Charity Category Equality 352X352 144 Tp