All donations

700_9248.jpg
  • Facebook_yp_logo_brown.jpg (3)
  • Children
  • Education
  • Human Rights
Yennenga Progress

Vad frukost har med bra betyg att göra?

FNs mat-organisation FAO, bedömer att 30 miljoner människor står inför akut hunger. 4 miljoner av dessa är i Burkina Faso. Skörden förra säsongen slog totalt fel igen. Det är plågsamt tydligt. Våra barn och ungdomar i Nakamtenga som kommer till skolan har inte ätit på morgonen. För många av dem var senaste målet mat det de fick i skolan dagen innan. Priserna på mat dubblas igen och igen.Så vi behöver extra stöd så att vi resten av terminen kan utöka skolmatsbespisningen och ge samtliga barn från förskolan upp till högstadiet en kopp välling som frukost varje morgon, samt lunch till de högstadie-elever som vanligtvis inte äter på skolan, så att de alla har kraft att slutföra terminen bra.Frukost per elev: 1.65 sek x45 dagar kvar på terminen +mugg 1.50 = 76 Sek/elev (450 barn)Lunch per ungdom högstadiet: 4.70 sek x45 dagar kvar på terminen = 211 Sek/elev (75 st)Om vi får in mer pengar än detta, hoppas vi kunna fortsätta med barnbespisning under sommarmånaderna, innan familjerna får skörd igen. Att på fullt allvar inte kunna ge sina barn att äta, gör att det skär i bröstet. Så även om vi vill ägna oss åt det långsiktiga arbetet med lösningar, så händer dessa saker titt som tätt. Det blir en ond cirkel. Vi har ungdomar som jobbat extra på helger och lov för sina framtida drömmar om högre utbildning, och drömmer om en annan framtid än det osäkra liv deras föräldrar har. Nu måste de ta alla sina besparingar för att säkerställa att storfamiljen har grundläggande mat för att klara sig fram till nästa skörd – i oktober eller november.Vi försöker arbeta långsiktigt, skapa ett motståndskraftigt samhälle. Läs mer om detta på vår hemsida: https://www.yennengaprogress.se/news/experimentfarmen. Men det är ett långsamt arbete att bygga upp jordförbättrande system, och regnen kan vi inte påverka. Så det behövs akuta insatser
14 000 SEK28%
50 000 SEK
Birgitta Köhler
5 000 SEK
806 days ago
Karin Willén Wirdenäs
500 SEK
807 days ago
Anonymous
1 000 SEK
809 days ago
Amanda
300 SEK
Frukost till barnen i Nakamtenga.
810 days ago
Anonymous
500 SEK
824 days ago
IMG_1208.jpg (3)
  • Facebook_yp_logo_brown.jpg (3)
  • Education
Yennenga Progress

Hjälp Nakamtengas entreprenörer att starta företag

Det här är Chantal. Hon kan med din hjälp bli en av Nakamtengas första entreprenörer. Chantal är uppvuxen i den lilla byn Nakamtenga på landsbygden i Burkina Faso och har precis slutfört sin utbildning i djuruppfödning. Nu drömmer hon om att starta sitt eget företag där hon föder upp och säljer kycklingar, och hon är mer motiverad än någonsin. Det här är världens chans för henne att säkra en hållbar och bra framtid! Chantal står därför nu inför den första utmaningen i sitt företagande. Hon behöver ett startkapital på 20 000 kronor för att bygga en inhägnad, och köpa kycklingar och foder. Det är här hon behöver din hjälp. Ditt bidrag går direkt till att hjälpa Chantal, och så småningom fler unga entreprenörer i byn och kommer att förändra liv på riktigt. Chantal kommer utöver din hjälp få stöttning av Yennenga Progress praktikant Emma under hösten. Tillsammans med Emmas kunskap från sin utbildning, och ditt stöd kommer Chantal vara med i utvecklingen av ett entreprenörspaket. De kommer att testa affärsmodeller och marknadsföringstekniker, utvärdera och starta igång Chantals företag. Entreprenörspaketet kommer sedan Chantal att använda för att hjälpa andra unga företagare att komma igång - och ditt bidrag gör det möjligt! Vårt långsiktiga mål är att alla som vill starta företag i Nakamtenga, genom din donation, ska kunna komma igång med sitt företagande. På så vis kan du hjälpa dem på vägen mot ekonomisk självständighet, samtidigt som du bidrar till att skapa fler arbetstillfällen. Genom vår insamling kan du på ett enkelt och tryggt sätt stötta våra entreprenörer, och du blir därmed den, kanske allra viktigaste, länken i deras företagsresa. Stort tack för ditt stöd, och för att du hjälper entreprenörer som Chantal att uppnå sina drömmar! Vill du läsa mer om Yennenga Progress och vårt arbete med hållbart utvecklingsarbete hittar du vår hemsida här.
5 600 SEK9%
60 000 SEK
emma
100 SEK
994 days ago
travify
200 SEK
1003 days ago
evaengelbert
4 500 SEK
1018 days ago
regina_sipos
200 SEK
1025 days ago
evaengelbert
500 SEK
1030 days ago
Ended project
bebis_ambulans.jpg (3)
  • Facebook_yp_logo_brown.jpg (3)
  • Health & Care
Yennenga Progress

Behov av en ambulans-motorcykel till Dr Denis Mukwege Center i Burkina Faso

Att ta sig från hemmet till en klinik för att få kvalificerad hjälp på ett billigt och säkert sätt är en stor utmaning på den Afrikanska landsbygden. Många kvinnor dör för att man inte kommer fram i tid. I samarbete med organisationen Eezer lanserar vi nu på Dr Denis Mukwege Center en ambulansmotorcykel med bekväm vagn. Konceptet bygger på idéen att använda material och teknik som finns tillgängligt lokalt. Yennenga Progress lokala svetsverkstad kan därför tillverka den vagn vi behöver till Dr Denis Mukwege Center, men också till andra kliniker runt om i landet, som står inför liknande utmaningar. Vi behöver nu stöd för att kunna köpa in den motorcykel som behövs, materialet till en draganordning för vagnen. Vi ansöker härmed om 40 000 SEK för detta. ”Sjukhusen är av begränsad nytta om kvinnorna inte kan nå fram till dem, om det inte finns ambulanser eller vägar för ambulanserna att köra på.” Hans Rosling, Factfullness Minskandet av mödradödlighet är ett av FN:s ambitiösaste utvecklingsmål. Rotorsakerna är mångfaceterade och transporten mellan hem och klinik är en tydligt identifierad flaskhals. Läs mer på: www.eezer.org Fokus hälsa Dr Denis Mukwege Center i Nakamtenga, skapas enligt den modell Dr Denis Mukwege arbetat fram utifrån sina erfarenheter vid Panzisjukhuset i östra DR Kongo och hans vision om förbättrad kvinnohälsa – och därmed bättre familjehälsa. Dr Denis Mukwege fick 2018 Nobels fredspris för sitt arbete och har sedan 2006 varit mentor till Yennenga Progress generalsekreterare Stina Berge, i skapandet av Yennenga Progress. Under framarbetandet av den kompletta kliniken, börjar vi med en vårdcentral med fokus på barn- och mödravård, för att sedan bygga vidare för ett holistiskt ”ONE STOP CENTER” som inkluderar både medicinsk vård, psykologisk vård och juridiskt stöd. Hälsoområdet Denna verksamhet är ny och i en uppstartningsfas. Öppenvård-verksamheten (jmf vårdcentral) har varit igång i tre år. Yennenga Progress har ett samarbetsavtal med en privat klinik i huvudstaden Ouagadougou, vi har en kvinnlig läkare som är verksamhetsansvarig samt 1 heltidsanställd sjuksköterska och tre deltidsanställda. Vi har avtal med läkare som är specialister inom olika discipliner som står till vårt förfogande, och regelbundet finns på centret. Under 2018 byggdes tandläkarklinik och förlossningsavdelning som kommer att tas i bruk från och med hösten 2019. Orsaken till fördröjningen är en långdragen administrativ process för tillstånd att bedriva medicinsk verksamhet samt att engagera kompetent personal inom hälsoområdet. Verksamheten inom hälsoområdet har hittills förutom de uppgifter som nämnts ovan också varit att genomföra utbildningar och informationsträffar för lokalbefolkningen i basala frågor om hygien, barnavård, havandeskap, sexuell- och reproduktiv hälsa samt ungdomsmottagning. Yennenga Progress har nu ett samarbetsavtal med ”Tandläkare Utan Gränser”, som från och med november i år kommer att bygga upp vår lokala klinik, fortbilda lokal personal samt genomföra förebyggande tandvård och basal tandvård i byn, två veckor på hösten och två veckor på våren, med ett team tandläkare från Sverige. Allt sjuk- och hälsovårdsarbete sker i direkt samarbete med det kommunala och statliga sjukvårdssystemet. Om oss Yennenga Progress är ett kompetensnätverk för ett hållbart samhälle. Yennenga Progress koncept ”The Good Village”, är ett initiativ för att, genom samarbeten mellan lokalt entreprenörskap och medvetna företag och personer, skapa hållbara samhällen i länder som ännu inte har fungerande välfärdssystem. Det började 2001 med en förskola i byn Nakamtenga i Burkina Faso, där det nu växer fram ett helt samhälle med alla de komponenter som behövs för att befolkningen ska kunna täcka sina basbehov och ta nästa steg för utveckling – vilket senare visade sig vara den modell FN förespråkar för hållbar utveckling i och med de Globala Målen som presenterades 2015. Vi är oerhört stolta att bykvinnorna i ett av världens fattigaste länder gjorde den analysen mer än 10 år före FN. Genom vårt globala nätverk av kompetenser och resurser bidrar vi till fortsatt tillväxt, med fokus på utbildning, hälsa och infrastruktur utifrån lokala initiativ. Yennenga Progress syfte är att bekämpa fattigdom och skapa ett demokratiskt samhälle. För att uppnå det behöver vi först säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter: Utbildning, hälsa och infrastruktur. Då krävs en samhällsstruktur som kan organisera arbetet men också förtroende för denna samhällsstruktur och dess beslutsfattare. The Good Village är en modell för att lyckas med detta. Vi delar upp vårt arbete i tre områden: Utbildning: Öppen förskola, förskola, grundskola, högre utbildning, yrkesutbildning, forskning, folkhögskola, bibliotek, it-sal och föreningsliv. Hälsa: Preventiv hälsa, informationsarbete, medicinsk vård, reproduktiv hälsa, psykisk hälsa och juridiskt stöd Infrastruktur/entreprenörskap: vatten och sanitet, energi, klimatanpassning, matsäkerhet, kommunikation, trygga hem och byggnader, företagande. Dessa tre områden behöver utvecklas samtidigt och i samverkan, för att ge maximal nytta och fungera långsiktigt. Allt måste ske i en kedja där vi samarbetar med civilsamhället, myndigheter och näringslivet samt att arbetet inte får konkurrera eller stjälpa statens försök att bygga upp strukturer inom dessa områden. Vi driver dessutom lokala företag där allt överskott går till att finansiera den lokala välfärden. Vi arbetar konstant med vidareutveckling och fortbildning i våra verksamheter. Vi testar praktiskt olika samhällslösningar och tar fram modeller och verktyg för samtliga verksamheter. Byn blir därmed showroom och best practise vad gäller att inspirera andra byar, kommuner och organisationer. Vi arbetar på att ta fram ett utbildningspaket och en e-learning plattform för att andra ska kunna ta del av vår modell. Kontaktperson: Stina Berge, Generalsekreterare Telefonnummer: +46 735 17 62 00 Mailadress: stina@yennengaprogress.se
200 SEK0%
40 000 SEK
kristina.maria.nilsson
200 SEK
1670 days ago