All donations

385C5C69-4A9B-4C9D-BF98-B392F9C44E78.jpeg (3)
  • Targetaid Cancer Och Allergifonden Logo 228X228
  • Health & Care
  • Science
Cancer- och Allergifonden

Hjälp forskarteamet hitta botemedel mot doftöverkänslighet

Partiklar och kemikalier gör vardagen svår för doftöverkänsliga. Var med och bidra till ett forskningsprojekt som är nära ett botemedel. Projektet undersöker sensorisk hyperreaktivitet SHR) eller doftöverkänslighet som bland annat orsakas av starka dofter från parfymerade produkter, blomdofter, luftföroreningar och cigarettrök. Dofterna triggar igång de så kallade TRP-receptorerna i luftvägarna. Det framkallar symtom hos den drabbade som hosta, snuva, irritation och ibland en känsla av andnöd. Tillståndet blir aldrig livshotande, men besvären kan bli så allvarliga och påfrestande att det påverkar hela vardagen. Idag är det vanligt med kemikalier och partiklar som sprids genom doftsättning i det offentliga rummet. Detta medför ofta en stor oro för de drabbade vars enda lösning kan vara att helt undvika vissa offentliga platser. Chili fungerar som medicinEtt sätt att lindra besvären, med inriktning på kronisk hosta, tycks finnas i capsaicin, det starka ämnet i chili. Framgångarna forskargruppen gjort innebär att en stor grupp människor som tidigare inte haft någon effektiv behandling att tillgå, nu skulle kunna lindra sina besvär. Arbetet med att få capsaicinet godkänt som läkemedel är i gång, bland annat med en ny stor studie, men det väntas ta tid innan det kan vara ute på marknaden. – Stödet från fonden har varit helt avgörande för min forskning, berättar professor Eva Millqvist som leder projektet, i en intervju med Cancer- och Allergifonden. Var med och stöd forskning som gör skillnad för personer som lider av doftöverkänslighet!
100 SEK0%
20 000 SEK
info
100 SEK
1426 days ago
baby-teddy-bear-cute-39369.jpeg (3)
  • Targetaid Cancer Och Allergifonden Logo 228X228
  • Health & Care
Cancer- och Allergifonden

Hjälp 5 cancerdrabbade att ha råd med sina mediciner

Var med och hjälp 5 personer som har fått sin cancerdiagnos att ha råd med sina mediciner. Det finns människor i Sverige som inte har råd med sin medicin. De flesta blir förvånade när vi berättar det. Men sorgligt nog kommer de flesta ansökningar vi får in varje vecka från personer som på grund av sin cancerdiagnos fått sin ekonomi körd i botten. De kan inte längre arbeta, läkarbesöken är många och medicinerna är dyra. Pensionärer som redan har en begränsad ekonomi tvingas vända på varje krona för att kunna betala det nödvändigaste. Familjer med barn får knappa resurser och möjligheter att ha råd med aktiviteter utöver det vanliga. Många personer som lever ensamma upplever att de är isolerade eftersom deras hälsa i kombination med dålig ekonomi begränsar deras sociala liv. Ett utdrag från en intervju med Malin, kurator, som berättar: Utöver den fysiska och psykiska påfrestningen som det innebär att vara allvarligt sjuk beskriver många som Malin träffar även en ekonomisk utsatthet. För att nå högkostnadsskydd för mediciner behöver den sjukdomsdrabbade ha lagt ut 2250 kronor. För en person med begränsad ekonomi kan bara några hundralappar göra stor skillnad. Pensionärer, ensamstående föräldrar och arbetslösa är grupper som är extra utsatta. – Vissa avstår helt från att hämta ut sin medicin. Det är förfärligt. Sjukdom kostar extremt mycket pengar, säger Malin. Bli deras hjälte och hjälp oss att i vårt nästa bidragsmöte få möjlighet att hjälpa 5 personer att ha råd med sina mediciner! Hjälp oss att hjälpa de sjukdomsdrabbade med mediciner, din gåva gör skillnad!
220 SEK1%
11 250 SEK
marcus.setterwall1
20 SEK
1043 days ago
Nicholas Richards
100 SEK
1518 days ago
Mirjam Johansson
100 SEK
1859 days ago
people-3120717_1920.jpg (3)
  • Targetaid Cancer Och Allergifonden Logo 228X228
  • Health & Care
  • Science
Cancer- och Allergifonden

Hjälp 10 cancerdrabbade till fri läkarvård under ett år.

Var med och hjälp 10 personer som har fått cancerdiagnos att ha råd med sina läkarbesök. Det finns människor i Sverige som inte har råd med alla utgifter som uppstår vid en cancerbehandling. De flesta blir förvånade när vi berättar det. Men sorgligt nog kommer de flesta ansökningar vi får in varje vecka från personer som på grund av sin cancerdiagnos fått sin ekonomi körd i botten. Pensionärer som redan har en begränsad ekonomi tvingas vända på varje krona för att kunna betala det nödvändigaste. Familjer med barn får knappa resurser och möjligheter att ha råd med aktiviteter utöver det vanliga. Många personer som lever ensamma upplever att de är isolerade eftersom deras hälsa i kombination med dålig ekonomi begränsar deras sociala liv.Vi har pratat med Anders som fick hjälp från fonden i våras. Han beskriver hur svårt det var att få ekonomin att gå ihop när han blev sjuk.I och med att Anders blev sjukskriven har hans enda inkomst varit sjukpenningen. Anders beskriver att omkostnaderna som uppstår på grund av sjukdomen gör att ekonomin blir ansträngd. – Det har varit en ständig ekonomisk stress, kostnaderna för sjukdomen gör att budgeten inte går ihop, innan sjukdomen var jag en normal heltidsarbetande person som arbetade inom sjukvården, säger han. Kostnaden för ett frikort är 1.100 därefter är det ingen kostnad för läkarvården under ett år. Var med och hjälp dessa människor att ha råd med sina läkarbesök. Samlar vi tillsammans in 11 000 kronor kan vi hjälpa 10 cancerdrabbade personer med ett frikort i ett år. Tack för att du gör skillnad!
6 010 SEK54%
11 000 SEK
emma_stenstrom
100 SEK
859 days ago
james
10 SEK
1071 days ago
paul
100 SEK
1071 days ago
martinlarsson.ml
100 SEK
1108 days ago
jonas
100 SEK
1279 days ago